Hướng dẫn đặt hàng

Hướng dẫn đặt hàng

Có 3 cách đặt hàng:

  1. Nhắn tin vào số điện thoại 0903 92 96 08
  2. Đặt trên website.
  3. Gởi email kinhdoanh_dd@yahoo.com

Nội dung đặt hàng:

  1. Mã hàng, giá, số lượng.
  2. Thông tin liên lạc (tốt nhất là số điện thoại)

0903929608